Ciabatta

Ciabatta

Poznań

Anna Barczewska – wokal,
Maciej Godek – perkusja,
Bartosz ” Bayba” Czapliński – bas,
Michał „Micz” Dębski – nienastrojona gitara,
Mateusz „Wisień” Wiśniewski – nastrojona gitara.