Przewiń do treści Twitter Facebook Instagram Wstecz Szukaj
Przewiń do treści

REGULAMIN GREATER POLAND – POZNAŃSKI KONKURS PIW DOMOWYCH 2021

REGULAMIN “XII POZNAŃSKIEGO KONKURSU PIW DOMOWYCH” ODBYWAJĄCEGO SIĘ W RAMACH KONKURSU “GREATER POLAND” 2021

§1
ORGANIZATOR

 1. Organizatorem Poznańskiego Konkursu Piw Domowych 2021 (dalej “PKPD 2021”) są Targi Piwne sp. z o.o., ul. Głogowska 31/33, 60-702 Poznań, KRS 0000675606, REGON 367151832

§2
CZAS TRWANIA, MIEJSCE I SPOSÓB PROWADZENIA KONKURSU

 1. Konkurs przeprowadzony zostanie w dniach 23-24 kwietnia 2021 r. w Poznaniu. Jeżeli do organizatorów zgłoszonych zostanie więcej niż 10 piw w danej kategorii, Szef Jury może zdecydować o przeprowadzeniu rundy kwalifikacyjnej, podczas której wyłonionych zostanie nie więcej niż 12 piw do rundy finałowej. 
 1. PKPD 2021 przeprowadzony zostanie w 4 kategoriach:
  1. Rauchbock (16-18 Plato)
  2. Weizen z dodatkami, bez owoców (dozwolone przyprawy, zioła, herbaty, warzywa) (10-13 Plato)
  3. Double IPA (16-21 Plato)
  4. Saison z dodatkami (ekstrakt – brak ograniczeń)
 1. Każdy uczestnik może wystawić dowolną liczbę piw w każdej kategorii. Jedno piwo może być zgłoszone tylko w jednej kategorii – to samo piwo nie może być zgłoszone w różnych kategoriach.
 1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przypisania piwa do najwłaściwszej dla niego kategorii. W przypadku wyjątkowo dużej lub małej ilości zgłoszeń w danej kategorii, Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany kategorii: może ona zostać rozdzielona lub połączona.
 1. Piwa zgłoszone do konkursu zostaną ocenione przez komisję konkursową na specjalnych arkuszach konkursowych w odniesieniu do wytycznych stylu wg BJCP (Beer Judge Certification Program). Piwowar otrzyma informację zwrotną dotyczącą zgłoszonego piwa. 

§3
ZGŁOSZENIA

 1. W konkursie może wziąć udział tylko piwo uwarzone domowymi metodami przez indywidualnych piwowarów domowych lub browar domowy. Do warzenia piwa mogą zostać użyte tylko komercyjnie dostępne surowce, zgodne z prawem.
 1. W konkursie mogą brać udział jedynie osoby pełnoletnie. Uczestnik zgłaszając piwo do konkursu oświadcza, że jest autorem piwa i osobą pełnoletnią.
 1. Zgłoszenie piw do Konkursu następuje poprzez wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego dostępnego do dnia 9 kwietnia 2021 na stronie internetowej https://targipiwne.pl/gp-pkpd
 1. Udział w konkursie jest płatny. Koszt zgłoszenia piwa do PKPD 2021 wynosi:

  – 22 zł za każde zgłoszone piwo 

  Dla członków Polskiego Stowarzyszenia Piwowarów Domowych (browar domowy traktowany jest jako członek PSPD, jeżeli choć jeden z kooperantów jest członkiem Stowarzyszenia):

  – 15 zł za każde zgłoszone piwo 

  Opłata ta nie podlega zwrotowi. 
 1. Opłatę za wszystkie piwa zgłoszone do konkursu należy wpłacić w terminie do 14 dni od daty wypełnienia formularza, jednak nie później niż do 9 kwietnia 2021, na konto organizatora:

33 1950 0001 2006 0025 1741 0002
Targi Piwne Sp. z o.o.
ul. Głogowska 31/33, 60-702 Poznań

W tytule przelewu należy wpisać: PKPD 2021 + imię i nazwisko piwowara + numer legitymacji członkowskiej PSPD (jeśli uczestnik jest członkiem Stowarzyszenia)

 1. Uczestnik Konkursu jest zobowiązany dostarczyć piwo do organizatora Konkursu w terminie od 19 marca do 9 kwietnia 2021 w ilości 4 butelek (poj. 0,5 litra lub większa) lub 8 butelek (poj. mniejsza niż 0,5 litra). 
 1. Piwa należy dostarczyć na adres: 

Konkurs Greater Poland PKPD
Browar Sady
ul. Logistyczna 21
62-080 Sady

$4 
KOMISJA SĘDZIOWSKA

 1. Ocenę piwa przeprowadzi Komisja Sędziowska, w skład której wejdą doświadczeni sędziowie z Polski i zagranicy. 
 1. Sędziowie nie mogą oceniać własnych piw zgłoszonych do Konkursu.

$5
NAGRODY

 1. W ramach każdej z kategorii piwnej zostaną przyznane maksymalnie trzy medale (brązowy – 3 miejsce, srebrny – 2 miejsce oraz złoty – 1 miejsce). Organizatorzy zastrzegają możliwość nieprzyznania lub przyznania mniejszej liczby nagród w kategorii.
 1. Nagrodami w każdej z 4 kategorii są:
  1. Za I miejsce: Dyplom PKPD 2021, upominki od PTP oraz Browaru Karczewski, zaproszenie do udziału w szkoleniu piwnym
  2. Za II miejsce: Dyplom PKPD 2021, upominki od PTP oraz Browaru Karczewski, zaproszenie do udziału w szkoleniu piwnym
  3. Za III miejsce:  Dyplom PKPD 2021, upominki od PTP oraz Browaru Karczewski, zaproszenie do udziału w szkoleniu piwnym
 1. Spośród zwycięskich piw w poszczególnych kategoriach jury wyłoni w trybie debaty i głosowania jawnego piwo, które otrzyma tytuł “The Greatest Home Beer”.
 1. Nagrodami dodatkowymi dla zdobywcy tytułu “The Greatest Home Beer” są:
  1. uwarzenie piwa według zwycięskiej receptury w Browarze Sady,
  2. projekt graficzny etykiety dla zwycięskiego piwa, zawierający informacje o piwowarze (imię i nazwisko piwowara i/lub nazwa browaru domowego)
 1. Nagrodą dodatkową dla laureata I miejsca w kategorii “Saison z dodatkami” jest:
  1. współtworzenie receptury kooperacyjnego piwa wraz z Browarem Karczewski
 2. Nagroda dodatkowa w kategorii „Double IPA” zostanie przyznana laureatowi I miejsca w kategorii, za wyjątkiem sytuacji, w której zwycięskie piwo otrzyma tytuł „The Greatest Home Beer”, wówczas nagroda zostanie przyznana laureatowi II miejsca w kategorii.

  Nagrodą dodatkową w kategorii „Double IPA” jest:
  1. uwarzenie piwa według zwycięskiej receptury w Browarze Nieczajna
 1. Biorąc udział w Konkursie, Piwowar wyraża zgodę na wykorzystanie swojej receptury przez Browar Sady Sp. K. w celu uwarzenia piwa i wprowadzenia do obrotu jego piwa jako The Greatest Home Beer, sygnowanego jego imieniem i nazwiskiem. W związku z powyższym laureat udziela Browarowi Sady Sp. K. zgody na wykorzystanie jego imienia z nazwiskiem oraz wizerunku w celach reklamowych piwa The Greatest Home Beer. Zwycięskie piwo zostanie uwarzone w ilości minimum 25 hl. 

  Browar zastrzega, że do uwarzenia piwa może użyć jedynie dostępnych oraz zgodnych z prawem surowców oraz, że oryginalna receptura piwowara zostanie dostosowana do warunków przemysłowych oraz rynkowych. 

  Browar nie podejmie się uwarzenia piwa, które może zagrozić reżimowi sanitarnemu browaru zwłaszcza użycia dzikich drożdży lub bakterii kwasu mlekowego. Browar dopuszcza bakterie kwasu mlekowego jedynie podczas zakwaszania brzeczki w kotle warzelnym.

  W przypadku, gdy nagrodę The Greatest Home Beer zdobędzie piwo, które nie będzie spełniało powyższych wymagań, wówczas Organizator zastrzega możliwość przekazania nagród wymienionych w par. 5, pkt. 20, podpunkt a.i b. na rzecz uczestnika, którego piwo zostanie wybrane przez Komisję Sędziowską jako drugie najlepsze piwo zgłoszone do Konkursu.  

  Laureat zrzeka się roszczeń finansowych wynikających ze sprzedaży piwa.
 1. Biorąc udział w Konkursie, Piwowar wyraża zgodę na przekazanie swoich danych kontaktowych firmie Browar Karczewski Tomasz Grajek i Marcin Michalak s.c. w celu omówienia zaproponowanej  przez Piwowara receptury, a następnie uwarzenia kooperacyjnego piwa i wprowadzenia go do obrotu. Imię i nazwisko Piwowara jako autora receptury pojawi się na etykiecie piwa.

  Receptura, w tym styl piwa oraz użyte dodatki, a także wielkość warki, ustalone zostaną na drodze dyskusji pomiędzy Piwowarem a przedstawicielami Browaru Karczewskiego, z uwzględnieniem możliwości technologicznych browaru, uwarunkowań rynkowych oraz zgodności z polskim prawem. 

  Kooperacyjne piwo zostanie uwarzone najpóźniej do 31.12.2021. Jeśli z przyczyn niezależnych od Browaru Karczewskiego, w szczególności w przypadku utrudnionego kontaktu z Piwowarem, braku możliwości realizacji projektu z powodu sytuacji epidemicznej itp., realizacja nagrody nie dojdzie do skutku w podanym terminie, nagroda ulega przedawnieniu i nie będzie zrealizowana. 

  Browar Karczewski pokrywa wszystkie koszty związane z produkcją oraz dystrybucją piwa (w tym także projektu oraz druku etykiet). 

  Laureat zrzeka się praw autorskich, za wyjątkiem praw osobistych do receptury stworzonej na drodze współpracy z Browarem Karczewskim oraz roszczeń finansowych wynikających ze sprzedaży piwa zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83
 2. Biorąc udział w Konkursie, Piwowar wyraża zgodę na wykorzystanie swojej receptury przez Beer Invest Sp. z o.o. (Browar Nieczajna) w celu uwarzenia piwa i wprowadzenia go do obrotu, sygnowanego jego imieniem i nazwiskiem. W związku z powyższym laureat udziela Beer Invest Sp. z o.o. zgody na wykorzystanie jego imienia z nazwiskiem oraz wizerunku w celach reklamowych piwa.

  Beer Invest Sp. z o.o. zastrzega, że do uwarzenia piwa może użyć jedynie dostępnych oraz zgodnych z prawem surowców oraz, że oryginalna receptura piwowara zostanie dostosowana do warunków przemysłowych oraz rynkowych. 

  Beer Invest Sp. z o.o. nie podejmie się uwarzenia piwa, które może zagrozić reżimowi sanitarnemu browaru zwłaszcza użycia dzikich drożdży lub bakterii kwasu mlekowego. Browar dopuszcza bakterie kwasu mlekowego jedynie podczas zakwaszania brzeczki w kotle warzelnym.

  W przypadku, gdy nagrodę zdobędzie piwo, które nie będzie spełniało powyższych wymagań, wówczas Organizator zastrzega możliwość przekazania nagród wymienionych w par. 5, pkt. 21, na rzecz uczestnika, którego piwo zostanie wybrane przez Komisję Sędziowską jako kolejne najlepsze piwo zgłoszone do Konkursu w kategorii „Double IPA”.  

  Laureat zrzeka się roszczeń finansowych wynikających ze sprzedaży piwa.
 1. Przekazanie nagród PKPD 2021 odbędzie się publicznie podczas Gali Finałowej, w trakcie Poznańskich Targów Piwnych, 28 maja 2021 r. w godzinach popołudniowych. W przypadku nieobecności autora piwa na gali, może on wyznaczyć osobę uprawnioną do odbioru nagrody.
 1. Nieodebrane nagrody mogą zostać odebrane u Organizatora po wcześniejszych ustaleniach terminu i miejsca odbioru. 

$6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Piwowarzy zgłaszający produkty do PKPD 2021 wyrażają zgodę na opublikowanie imienia i nazwiska w informacjach dotyczących Konkursu, na udostępnienie imienia, nazwiska i danych kontaktowych autorów piw zgłoszonych do PKPD 2021 sponsorom Konkursu i fundatorom nagród oraz na wykorzystanie imienia, nazwiska oraz wizerunku autorów do promocji Poznańskiego Konkursu Piw Domowych przez organizatora PKPD 2021 tj. Targi Piwne Sp. z o.o. 
 1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku wystąpienia istotnych i nieprzewidzianych okoliczności zewnętrznych.
 1. W przypadku pojawienia się odgórnych obostrzeń wynikających z epidemii wirusa SARS-CoV-19, uniemożliwiających przeprowadzenie Konkursu w zaplanowanej formie, Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany formuły oceny piw przez Komisję Sędziowską, daty przebiegu Konkursu lub odwołania Konkursu. 
 1. Zmiana formuły oceny piw lub daty przebiegu Konkursu nie uprawnia do zwrotu opłat za uczestnictwo w Konkursie. 
 1. W przypadku zmiany daty, Uczestnik Konkursu, który wypełnił formularz zgłoszeniowy przed wprowadzeniem zmian w Regulaminie, ma możliwość zmian w kategoriach zgłoszonych piw.
 1. W przypadku zmiany daty, Uczestnik Konkursu, który wypełnił formularz zgłoszeniowy oraz dokonał opłaty za zgłoszone piwa, przed wprowadzeniem zmian w Regulaminie, ma możliwość zgłoszenia jednego dodatkowego piwa, na każde 3 piwa zgłoszone w formularzu zgłoszeniowym, bez ponoszenia kosztów za zgłoszenie.
 1. W przypadku całkowitego odwołania Konkursu, Organizator dokona zwrotu opłat poniesionych przez Uczestnika za zgłoszone do Konkursu produkty.
 1. Odwołanie Poznańskich Targów Piwnych lub odwołanie Gali Finałowej, o której mowa w pkt. 25 nie jest równoznaczne z odwołaniem Konkursu. Odwołanie Poznańskich Targów Piwnych i/lub Gali Finałowej nie uprawnia do zwrotu opłat za uczestnictwo w Konkursie, o których mowa w pkt. 33.
 2. Piwa nadesłane do Konkursu przed wprowadzeniem zmian lub odwołaniem Konkursu nie podlegają zwrotowi.