Przewiń do treści Twitter Facebook Instagram Wstecz Szukaj
Przewiń do treści

REGULAMIN GREATER POLAND BEER CUP 2021

REGULAMIN KONKURSU “GREATER POLAND” BEER CUP 2021

§1
ORGANIZATOR

 1. Organizatorem konkursu “Greater Poland” Beer Cup 2021 (dalej “GPBC 2021”) są Targi Piwne sp. z o.o., ul. Głogowska 31/33, 60-702 Poznań, KRS 0000675606, REGON 367151832

§2
CZAS TRWANIA, MIEJSCE I SPOSÓB PROWADZENIA KONKURSU

 1. Konkurs przeprowadzony zostanie w dniach 23-24 kwietnia 2021 r. w Poznaniu. Jeżeli do organizatorów zgłoszonych zostanie więcej niż 10 piw w danej kategorii, Szef Jury może zdecydować o przeprowadzeniu rundy kwalifikacyjnej, podczas której wyłonionych zostanie nie więcej niż 12 piw do rundy finałowej. 
 1. Konkurs GPBC 2021 przeprowadzony zostanie w 48 kategoriach piwnych:
 • Pszeniczne i żytnie
 1. Witbier (>10 Plato)
 2. Weizen (10-14 Plato)
 3. Piwo pszeniczne i żytnie (pozostałe) (ekstrakt – brak ograniczeń)
 • Jasne Lagery
 1. Jasny Lager (9-13 Plato)
 2. Pils niemiecki i czeski (9-15 Plato)
 3. Marcowe i Lager Wiedeński (11-16 Plato)
 4. Jasny Lager z dodatkami (ekstrakt – brak ograniczeń)
 5. Jasny Lager – dolnej fermentacji (pozostałe, ekstrakt – brak ograniczeń)
 • Ciemne Lagery
 1. Koźlak (15-22 Plato)
 2. Porter Bałtycki (15-22 Plato)
 3. Imperialny Porter Bałtycki (>22 Plato)
 4. Porter Bałtycki z dodatkami (>15 Plato)
 5. Ciemny Lager – dolnej fermentacji (pozostałe, ekstrakt – brak ograniczeń)
 • Polish Lager / Ale
 1. Piwa na polskich chmielach – Pils, Pale Ale, IPA, Ale (ekstrakt – bez ograniczeń)
 • American Pale Ale
 1. American Pale Ale – APA (9-16 Plato)
 2. American Pale Ale z dodatkami (pozostałe, ekstrakt – brak ograniczeń)
 • India Pale Ale
 1. American IPA (10-18 Plato)
 2. Hazy IPA / NEIPA (10-18 Plato)
 3. IPA z dodatkami (ekstrakt – brak ograniczeń)
 4. Double IPA, Double Hazy IPA / Double NEIPA (18-23 Plato)
 5. IPA (pozostałe, ekstrakt – brak ograniczeń)
 • Belgijskie
 1. Blond (11-17 Plato)
 2. Saison (>11 Plato)
 3. Mocne piwa belgijskie (Dubbel, Tripel, Quadrupel) (>15 Plato)
 4. Piwa belgijskie (pozostałe, ekstrakt – brak ograniczeń)
 • Kwaśne
 1. Berliner Weisse, Gose, Sour Ale (8-17 Plato)
 2. Fruit Sour Ale (10-19 Plato)
 3. Pastry Sour (>8 Plato)
 4. Gose z dodatkami i Berliner Weisse z dodatkami (7-16 Plato)
 • Stout
 1. Stout (9-16 Plato)
 2. Sweet Stout (10-20 Plato)
 3. Stout z dodatkami (9-20 Plato)
 4. Foreign Extra Stout – FES (17-20 Plato)
 5. Pastry Stout (>11 Plato)
 6. Imperial Stout – RIS (>20 Plato)
 • Piwa historyczne
 1. Piwa historyczne (ekstrakt – brak ograniczeń)
 • Piwa bez- i niskoalkoholowe
 1. Piwa bezalkoholowe (≤0,5% alk.)
 2. Piwa niskoalkoholowe (0,6-2,5% alk.)
 • Piwa wędzone
 1. Grodziskie (7-12 Plato)
 2. Wędzone (pozostałe, ekstrakt – brak ograniczeń)
 • Pozostałe piwa 
 1. Barley Wine, Wheat Wine i Multigrain Wine, Wee Heavy (>18 Plato)
 2. Porter Bałtycki leżakowany w beczkach (>15 Plato)
 3. Leżakowane w beczkach (pozostałe, ekstrakt – brak ograniczeń)
 4. Piwa wymrażane (ekstrakt – brak ograniczeń)
 5. Piwa z dodatkami – ziołami, herbatami, przyprawami (ekstrakt – brak ograniczeń)
 6. Piwa z dodatkami – owocami, warzywami, miodem (ekstrakt – brak ograniczeń)
 7. Wild Ale (ekstrakt – brak ograniczeń)
 8. Ale – górnej fermentacji (pozostałe, ekstrakt – brak ograniczeń)
 • Kategoria specjalna Viking Malt

Do kategorii specjalnej nominowane będą wszystkie piwa zgłoszone do Konkursu, w których co najmniej 50% słodów użytych w piwie to słody Viking Malt.

 1. Każdy browar może wystawić dowolną liczbę produktów w każdej kategorii. Jeden produkt może być zgłoszony tylko w jednej kategorii – ten sam produkt nie może być zgłoszony w różnych kategoriach.
 1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przypisania piwa do najwłaściwszej dla niego kategorii. W przypadku wyjątkowo dużej lub małej ilości zgłoszeń w danej kategorii, organizator zastrzega sobie prawo do zmiany kategorii: może ona zostać rozdzielona lub połączona.
 1. Piwa zgłoszone do konkursu zostaną ocenione na specjalnych arkuszach konkursowych w odniesieniu do wytycznych stylu wg BJCP (Beer Judge Certification Program). Browar otrzyma informację zwrotną dotyczącą zgłoszonego piwa. 
 1. Dopuszcza się zgłoszenie piwa o ekstrakcie początkowym ± 0,5°Blg w stosunku do widełek wymienionych przy stylach piwa w regulaminie. 

§3
ZGŁOSZENIA

 1. W konkursie mogą brać udział aktualnie działające browary, których produkty są dostępne w sprzedaży.
 1. Zgłoszenie piw do Konkursu następuje poprzez wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego dostępnego do dnia 9 kwietnia 2021 na stronie internetowej https://targipiwne.pl/gpbc/ 
 2. Piwa zgłoszone w kategoriach 1-48, przy których zgłoszeniu zadeklarowano udział co najmniej 50% słodów Viking Malt nominowane zostaną do kategorii specjalnej Viking Malt. Viking Malt zastrzega sobie prawo do zweryfikowania receptury z browarem poprzez wgląd w recepturę, dokumentację zgłoszoną do odpowiednich urzędów, lub inne sposoby umożliwiające zweryfikowanie składu piwa.
 1. Udział w konkursie jest płatny. Koszt zgłoszenia piwa do GPBC 2021 wynosi 
 • 150 zł netto (+23% VAT) za każde zgłoszone piwo w terminie 15-24 stycznia 2021
 • 180 zł netto (+23% VAT) za każde zgłoszone piwo w terminie 25 stycznia – 28 lutego 2021
 • 220 zł netto (+23% VAT) za każde zgłoszone piwo po 1 marca 2021

Udział piwa w kategorii specjalnej Viking Malt nie wiąże się z dodatkowymi opłatami.

Opłata ta nie podlega zwrotowi. 

 1. Producenci będący wystawcami Poznańskich Targów Piwnych 2021 zwolnieni są z opłaty za pierwsze zgłoszone do konkursu piwo. Warunkiem zwolnienia z opłaty jest potwierdzona w momencie wysyłania zgłoszenia konkursowego rezerwacja miejsca wystawienniczego podczas PTP 2021. W przypadku, gdy producent zrezygnuje z udziału w PTP 2021, zobligowany jest do uiszczenia opłaty za zgłoszone do konkursu piwo w wysokości 220 zł netto. 
 1. Browary będące członkami Polskiego Stowarzyszenia Browarów Rzemieślniczych otrzymają rabat w wysokości 10% na wszystkie zgłaszane do konkursu piwa.
 1. Opłatę za wszystkie piwa zgłoszone do konkursu należy wpłacić w terminie do 14 dni od daty wypełnienia formularza, jednak nie później niż do 9 kwietnia 2021, na konto organizatora:

33 1950 0001 2006 0025 1741 0002
Targi Piwne Sp. z o.o.
ul. Głogowska 31/33
60-702 Poznań

W tytule przelewu należy wpisać: GP 2021 + nazwa firmy

 1. Producent jest zobowiązany dostarczyć piwo do organizatora Konkursu w terminie od 19 marca do 9 kwietnia 2021 w ilości 4 butelek (poj. 0,5 litra lub większa) lub 8 butelek (poj. mniejsza niż 0,5 litra). 
 1. Na butelkach musi znajdować się etykieta lub etykieta zastępcza z nazwą producenta, nazwą produktu, ekstraktem oraz stylem.
 1. Piwa należy dostarczyć na adres: 

Konkurs Greater Poland Beer Cup
Browar Sady
ul. Logistyczna 21
62-080 Sady

$4 
KOMISJA SĘDZIOWSKA

 1. Ocenę piwa przeprowadzi Komisja Sędziowska, w skład której wejdą doświadczeni sędziowie z Polski i zagranicy. 
 1. Sędziowie nie mogą oceniać własnych piw zgłoszonych do Konkursu.

$5
NAGRODY

 1. W ramach każdej z kategorii piwnej zostaną przyznane maksymalnie trzy medale (brązowy – 3 miejsce, srebrny – 2 miejsce oraz złoty – 1 miejsce). Organizatorzy zastrzegają możliwość nieprzyznania lub przyznania mniejszej liczby nagród w kategorii.
 1. Nagrodami w każdej z 48 kategorii są:
  1. Za I miejsce: Dyplom, Odznaczenie GP 2021, znak graficzny Złoto GP 2021 do wykorzystania w promocji browaru
  2. Za II miejsce: Dyplom, Odznaczenie GP 2021, znak graficzny Srebro GP 2021 do wykorzystania w promocji browaru
  3. Za III miejsce:  Dyplom, Odznaczenie GP 2021, znak graficzny Brąz GP 2021 do wykorzystania w promocji browaru
 1. Spośród zwycięskich piw w poszczególnych kategoriach jury wyłoni w trybie debaty i głosowania jawnego piwo, które otrzyma tytuł “The Greatest Beer”, Odznaczenie GP 2021 oraz znak graficzny “The Greatest Beer GP 2021” do wykorzystania w promocji browaru. 
 1. Nagrodami dodatkowymi dla zdobywcy tytułu “The Greatest Beer” są:
  1. Możliwość nieodpłatnego wystawienia stoiska na Poznańskich Targach Piwnych, w edycji następującej po edycji podczas której odbędzie się gala finałowa Konkursu Greater Poland 2021, z pierwszeństwem wyboru miejsca (nagroda obejmuje pokrycie kosztu zakupu stoiska o standardowej powierzchni 3x3m, wg cennika Poznańskich Targów Piwnych, laureat zobowiązuje się pokryć wszystkie dodatkowe koszty płynące z udziału w Targach w tym. m.in. koszt przyłączy, koncesji i inne). 
  2. Pakiet usług promocyjnych zapewnionych przez Targi Piwne Sp. z o.o. o wartości 10 000 zł
  3. Voucher na usługi agencji kreatywnej Thirst.pl o wartości 3500 zł
 1. Spośród zwycięskich piw w poszczególnych kategoriach jury wyłoni w trybie debaty i głosowania jawnego piwa, które otrzymają kolejno II i III miejsce. Laureaci otrzymają odznaczenie GP 2021 oraz znak graficzny GP 2021 do wykorzystania w promocji browaru.
 2. Do finału kategorii specjalnej Viking Malt nominowane zostaną piwa, które otrzymają najwyższy rangą medal (złoto, srebro lub brąz) w każdej z kategorii nr 1-48 i spełnią warunek kwalifikacji do kategorii specjalnej wymieniony w pkt. 10 par. 3. Spośród piw, które trafią do finału kategorii specjalnej Viking Malt jury konkursu wyłoni w trybie debaty i głosowania jawnego piwo, które otrzyma tytuł “The Greatest Viking Malt Beer”.
 3. Nagrodami dodatkowymi dla zdobywcy tytułu „The Greatest Viking Malt Beer” są:
  1. Dyplom, Odznaczenie GP 2021, znak graficzny Kategoria Specjalna GP 2021 do wykorzystania w promocji browaru
  2. Voucher o wartości 2500 zł netto do wykorzystania na zakup słodów Viking Malt (Voucher należy zrealizować w ciągu 6 miesięcy od daty ogłoszenia zwycięzcy. Koszty transportu słodu do browaru pokryje Viking Malt.)
  3. Upominki od firmy Viking Malt
 1. Przekazanie nagród GPBC 2021 odbędzie się publicznie podczas Gali Finałowej w trakcie Poznańskich Targów Piwnych, 28 maja 2021 r. w godzinach popołudniowych. W przypadku nieobecności autora piwa na gali, może on wyznaczyć osobę uprawnioną do odbioru nagrody.
 1. Nieodebrane nagrody mogą zostać odebrane u Organizatora po wcześniejszych ustaleniach terminu i miejsca odbioru. 

$6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Producenci zgłaszający produkty do GPBC 2021 wyrażają zgodę na opublikowanie imienia i nazwiska autora w informacjach dotyczących Konkursu, na udostępnienie imienia, nazwiska i danych kontaktowych autorów piw zgłoszonych do GPBC 2021 sponsorom Konkursu i fundatorom nagród oraz na wykorzystanie ich imienia, nazwiska oraz wizerunku do promocji Konkursu Greater Poland Beer Cup przez organizatora GPBC 2021 tj. Targi Piwne Sp. z o.o. 
 1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku wystąpienia istotnych i nieprzewidzianych okoliczności zewnętrznych. 
 1. W przypadku pojawienia się odgórnych obostrzeń wynikających z epidemii wirusa SARS-CoV-19, uniemożliwiających przeprowadzenie Konkursu w zaplanowanej formie, Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany formuły oceny piw przez Komisję Sędziowską, daty przebiegu Konkursu lub odwołania Konkursu. 
 1. Zmiana formuły oceny piw lub daty przebiegu Konkursu nie uprawnia do zwrotu opłat za uczestnictwo w Konkursie. 
 1. W przypadku zmiany daty, Uczestnik Konkursu, który wypełnił formularz zgłoszeniowy przed wprowadzeniem zmian w Regulaminie, ma możliwość zmian w kategoriach zgłoszonych piw.
 1. W przypadku zmiany daty, Uczestnik Konkursu, który wypełnił formularz zgłoszeniowy oraz dokonał opłaty za zgłoszone piwa, przed wprowadzeniem zmian w Regulaminie, ma możliwość zgłoszenia jednego dodatkowego piwa, na każde 3 piwa zgłoszone w formularzu zgłoszeniowym, bez ponoszenia kosztów za zgłoszenie.
 1. W przypadku całkowitego odwołania Konkursu, Organizator dokona zwrotu opłat poniesionych przez Uczestnika za zgłoszone do Konkursu produkty.
 1. Odwołanie Poznańskich Targów Piwnych lub odwołanie Gali Finałowej, o której mowa w pkt. 27 nie jest równoznaczne z odwołaniem Konkursu. Odwołanie Poznańskich Targów Piwnych i/lub Gali Finałowej nie uprawnia do zwrotu opłat za uczestnictwo w Konkursie, o których mowa w pkt. 35
 1. Piwa nadesłane do Konkursu przed wprowadzeniem zmian lub odwołaniem Konkursu nie podlegają zwrotowi.