Regulamin konkursu Greater Poland Beer Cup

REGULAMIN KONKURSU “GREATER POLAND” BEER CUP 2023

§1

ORGANIZATOR

 

 1. Organizatorem konkursu “Greater Poland” Beer Cup 2023 (dalej “GPBC”) są Targi Piwne sp. z o.o., ul. Głogowska 31/33, 60-702 Poznań, KRS 0000675606, REGON 367151832

§2

CZAS TRWANIA, MIEJSCE I SPOSÓB PROWADZENIA KONKURSU

 

 1. Konkurs przeprowadzony zostanie w dniach 13-14 października 2023 r. w Poznaniu. Jeżeli do organizatorów zgłoszonych zostanie więcej niż 10 piw w danej kategorii, Szef Jury może zdecydować o przeprowadzeniu rundy kwalifikacyjnej, podczas której wyłonionych zostanie nie więcej niż 10 piw do rundy finałowej. 

 

 1. Konkurs GPBC przeprowadzony zostanie w 49 kategoriach piwnych:

 

 • Pszeniczne i żytnie

 

 1. Witbier (>10 Plato)

 2. Weizen (10-14 Plato)

 3. Piwo pszeniczne i żytnie (pozostałe, ekstrakt – bez ograniczeń)

 

 • Jasne Lagery

 

 1. Jasny Lager (9-13 Plato)

 2. Pils czeski (9-13 Plato)

 3. Pils niemiecki (11-12,5 Plato)

 4. Bursztynowy Lager (11-16 Plato)

 5. Inny jasny Lager (pozostałe, ekstrakt – bez ograniczeń)

 

 • Ciemne Lagery

 

 1. Koźlak (15-22 Plato)

 2. Porter Bałtycki (18-22 Plato)

 3. Imperialny Porter Bałtycki (>22 Plato)

 4. Inny ciemny Lager – dolnej fermentacji (pozostałe, ekstrakt – bez ograniczeń)

 

 • Polish Lager / Ale

 

 1. Piwo na polskich chmielach (ekstrakt – bez ograniczeń)

 

 • American Pale Ale

 

 1. American Pale Ale – APA (9-15 Plato)

 2. American Pale Ale z dodatkami (ekstrakt – bez ograniczeń)

 

 • India Pale Ale

 

 1. American IPA (10-18 Plato)

 2. Hazy IPA / NEIPA (10-18 Plato)

 3. IPA z dodatkami (ekstrakt – bez ograniczeń)

 4. Double IPA (18-23 Plato)

 5. IPA (pozostałe, ekstrakt bez ograniczeń)

 

 • Belgijskie

 

 1. Piwo belgijskie (pozostałe, <20 Plato)

 2. Mocne piwo belgijskie (>15 Plato)

 

 • Brytyjskie

 

 1. Piwo brytyjskie (9-16 Plato)

 2. Mocne piwo brytyjskie (>18 Plato)

 

 • Kwaśne

 

 1. Berliner Weisse, Gose, Sour Ale (8-17 Plato)

 2. Fruit Sour Ale (10-19 Plato)

 3. Pastry Sour (>8 Plato)

 4. Gose/Berliner Weisse z dodatkami (7-16 Plato)

 

 • Stout

 

 1. Stout (9-16 Plato)

 2. Stout/Sweet Stout z dodatkami (9-20 Plato)

 3. Foreign Extra Stout – FES (17-20 Plato)

 4. Pastry Stout (>11 Plato)

 5. Imperial Stout (>20 Plato)

 

 • Piwa historyczne

 

 1. Piwo historyczne (ekstrakt – brak ograniczeń)

 

 • Piwa bez- i niskoalkoholowe

 

 1. Piwo bezalkoholowe (≤0,5% alk.)

 2. Piwo niskoalkoholowe (0,6-3,5% alk.)

 

 • Piwa wędzone

 

 1. Grodziskie (7-12 Plato)

 2. Wędzone (ekstrakt – bez ograniczeń)

 3. Stout/Porter wędzony (ekstrakt – bez ograniczeń)

 

 • Leżakowane w beczce 

 1. Porter Bałtycki leżakowany w beczce (ekstrakt – bez ograniczeń)

 2. Wild Ale leżakowany w beczce (ekstrakt – bez ograniczeń)

 3. Leżakowane w beczce (pozostałe, ekstrakt – bez ograniczeń)

 

 • Pozostałe piwa 

 

 1. Wild Ale (ekstrakt – bez ograniczeń)

 2. Piwo wymrażane (ekstrakt – bez ograniczeń)

 3. Piwo z dodatkami – ziołami, herbatami, przyprawami, miodem (ekstrakt – bez ograniczeń)

 4. Piwa z dodatkami – owocami (ekstrakt – bez ograniczeń)

 5. Piwa z dodatkami – warzywami (ekstrakt – bez ograniczeń)

 6. Piwa z dodatkami – konopiami (ekstrakt – bez ograniczeń)

 7. Ale – górnej fermentacji (pozostałe, ekstrakt – bez ograniczeń)

 1. Każdy browar może wystawić dowolną liczbę produktów w każdej kategorii. Jeden produkt może być zgłoszony tylko w jednej kategorii – ten sam produkt nie może być zgłoszony w różnych kategoriach.

 

 1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przypisania piwa do najwłaściwszej dla niego kategorii. W przypadku wyjątkowo dużej lub małej ilości zgłoszeń w danej kategorii, organizator zastrzega sobie prawo do zmiany kategorii: może ona zostać rozdzielona lub połączona.

 

 1. Piwa zgłoszone do konkursu zostaną ocenione na specjalnych arkuszach konkursowych w odniesieniu do wytycznych stylu wg BJCP (Beer Judge Certification Program). Browar otrzyma informację zwrotną dotyczącą zgłoszonego piwa. 

 

 1. Dopuszcza się zgłoszenie piwa o ekstrakcie początkowym ± 0,5°Blg w stosunku do widełek wymienionych przy stylach piwa w regulaminie. 

§3

ZGŁOSZENIA

 

 1. W konkursie mogą brać udział aktualnie działające browary, których produkty są dostępne w sprzedaży.

 

 1. Zgłoszenie piw do Konkursu następuje poprzez wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego dostępnego do dnia 30 września 2023 na stronie internetowej https://targipiwne.pl/

 

 1. Udział w konkursie jest płatny. Koszt zgłoszenia piwa do GPBC wynosi 

 • 180 zł netto (+23% VAT) za każde zgłoszone piwo w terminie do 14 sierpnia 2023

 • 200 zł netto (+23% VAT) za każde zgłoszone piwo w terminie 15-30 sierpnia 2023

 • 240 zł netto (+23% VAT) za każde zgłoszone piwo po 30 sierpnia 2023

 

Opłata ta nie podlega zwrotowi. 

 

 1. Każdy Producent, który zgłosi swoje produkty do konkursu uprawniony jest do bezpłatnego wstępu 2 osób reprezentujących firmę na Poznańskie Targi Piwne w dniu, w którym odbywa się gala finałowa. Aby skorzystać z możliwości bezpłatnego wstępu, należy zgłosić się do obsługi przy wejściu na teren wydarzenia.

 

 1. Producenci będący wystawcami Poznańskich Targów Piwnych 2023 zwolnieni są z opłaty za pierwsze zgłoszone do konkursu piwo. Warunkiem zwolnienia z opłaty jest potwierdzona w momencie wysyłania zgłoszenia konkursowego rezerwacja miejsca wystawienniczego podczas PTP 2023. 

 

 1. W przypadku, gdy producent zrezygnuje z udziału w PTP 2023, zobligowany jest do uiszczenia opłaty za zgłoszone do konkursu piwo w wysokości 240 zł netto. 

 

 1. Browary będące członkami Polskiego Stowarzyszenia Browarów Rzemieślniczych otrzymają rabat w wysokości 10% na wszystkie zgłaszane do konkursu piwa.

 

 1. Opłatę za wszystkie piwa zgłoszone do konkursu należy wpłacić w terminie do 14 dni od daty wypełnienia formularza, jednak nie później niż do 30 września 2023, na konto organizatora:

 

33 1950 0001 2006 0025 1741 0002

Targi Piwne Sp. z o.o.

ul. Głogowska 31/33, 60-702 Poznań

 

W tytule przelewu należy wpisać: GP + nazwa firmy

 

 1. Producent jest zobowiązany dostarczyć piwo do organizatora Konkursu w terminie 18-30 września 2023 w ilości 5 butelek (poj. 0,5 litra lub większa) lub 8 butelek (poj. mniejsza niż 0,5 litra). 

 

 1. Producent ma możliwość zgłosić piwa wysłane na konkurs do Panelu Kupców. W Panelu Kupców wezmą udział produkty, które otrzymają w konkursie sumę punktów większą niż 35. Warunkiem udziału produktów w Panelu Kupców, jest zaznaczenie tego w zgłoszeniu oraz nadesłanie dodatkowo 5 l produktu (w butelkach lub puszkach o dowolnej pojemności).

 

 1. Na butelkach musi znajdować się etykieta lub etykieta zastępcza z nazwą producenta, nazwą produktu, ekstraktem oraz stylem.

 

 1. Adres do wysyłki:

  Greater Poland Beer Cup Folwarczna 39 61-064 Poznań Osoba kontaktowa w miejscu odbioru: Zuzanna Skrok +48 501 076 796

 

 1. Każda próbka przesłana na konkurs staje się własnością Organizatora i w żadnym wypadku nie zostanie zwrócona. 

 

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe podczas transportu.

 

 1. Zgłaszający jest odpowiedzialny za ewentualne opłaty celne. Organizator nie będzie uiszczać żadnych opłat za odbiór przesyłki. Na przesyłce oraz w dokumentacji przewozowej należy zadeklarować : “Bezpłatne próbki. Nie do odsprzedaży.” 

$4 

KOMISJA SĘDZIOWSKA

 

 1. Ocenę piwa przeprowadzi Komisja Sędziowska, w skład której wejdą doświadczeni sędziowie z Polski i zagranicy. 

 

 1. Sędziowie nie mogą oceniać własnych piw zgłoszonych do Konkursu.

$5

NAGRODY

 

 1. W ramach każdej z kategorii piwnej zostaną przyznane maksymalnie trzy medale (brązowy – 3 miejsce, srebrny – 2 miejsce oraz złoty – 1 miejsce). Organizatorzy zastrzegają możliwość nieprzyznania lub przyznania mniejszej liczby nagród w kategorii.

 

 1. Nagrodami w każdej z 49 kategorii są:

  1. Za I miejsce: Dyplom, Odznaczenie GP, znak graficzny Złoto GP do wykorzystania w promocji browaru

  2. Za II miejsce: Dyplom, Odznaczenie GP, znak graficzny Srebro GP do wykorzystania w promocji browaru

  3. Za III miejsce:  Dyplom, Odznaczenie GP, znak graficzny Brąz GP do wykorzystania w promocji browaru

 

 1. Spośród zwycięskich piw w poszczególnych kategoriach jury wyłoni w trybie debaty i głosowania jawnego piwo, które otrzyma tytuł “The Greatest Beer”, Odznaczenie GP oraz znak graficzny “The Greatest Beer” do wykorzystania w promocji browaru. 

 

 1. Nagrodami dodatkowymi dla zdobywcy tytułu “The Greatest Beer” są:

  1. Możliwość nieodpłatnego wystawienia stoiska na Poznańskich Targach Piwnych, w edycji następującej po edycji podczas której odbędzie się gala finałowa Konkursu Greater Poland 2023, z pierwszeństwem wyboru miejsca (nagroda obejmuje pokrycie kosztu zakupu powierzchni wystawienniczej o standardowej powierzchni 3x3m, wg cennika Poznańskich Targów Piwnych, laureat zobowiązuje się pokryć wszystkie dodatkowe koszty płynące z udziału w Targach w tym. m.in. koszt przyłączy, koncesji i inne). 

  2. Pakiet usług promocyjnych zapewnionych przez Targi Piwne Sp. z o.o. o wartości 10 000 zł

  3. Bon o wartości 2500 zł na produkty marki Ecostand.

 

 1. Spośród zwycięskich piw w poszczególnych kategoriach jury wyłoni w trybie debaty i głosowania jawnego piwa, które otrzymają kolejno II i III miejsce. Laureaci otrzymają odznaczenie GP oraz znak graficzny GP do wykorzystania w promocji browaru.

 2. Przekazanie nagród GPBC odbędzie się publicznie podczas Gali Finałowej w trakcie Poznańskich Targów Piwnych, 24  listopada 2023 r. w godzinach popołudniowych. W przypadku nieobecności autora piwa na gali, może on wyznaczyć osobę uprawnioną do odbioru nagrody.

 

 1. Zgłoszenie produktu do konkursu uprawnia uczestnika do otrzymania 2 wejściówek na Galę Finałową odbywającą się podczas Poznańskich Targów Piwnych 2023 (24 listopada).

 

 1. Nieodebrane nagrody mogą zostać odebrane u Organizatora po wcześniejszych ustaleniach terminu i miejsca odbioru. 

$6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Producenci zgłaszający produkty do GPBC wyrażają zgodę na opublikowanie swoich danych w informacjach dotyczących Konkursu, na udostępnienie danych osobowych i kontaktowych autorów piw zgłoszonych do GPBC sponsorom Konkursu i fundatorom nagród oraz na wykorzystanie ich imienia, nazwiska oraz wizerunku do promocji Konkursu Greater Poland Beer Cup przez organizatora GPBC tj. Targi Piwne Sp. z o.o. 

 

 1. Producenci zgłaszający produkty do GPBC wyrażają zgodę na opublikowanie metryczek piw, które zdobyły medale.

 

 1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku wystąpienia istotnych i nieprzewidzianych okoliczności zewnętrznych. 

 

 1. W przypadku pojawienia się odgórnych obostrzeń wynikających z epidemii wirusa SARS-CoV-19, uniemożliwiających przeprowadzenie Konkursu w zaplanowanej formie, Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany formuły oceny piw przez Komisję Sędziowską, daty przebiegu Konkursu lub odwołania Konkursu. 

 

 1. Zmiana formuły oceny piw lub daty przebiegu Konkursu nie uprawnia do zwrotu opłat za uczestnictwo w Konkursie. 

 

 1. W przypadku zmiany daty, Uczestnik Konkursu, który wypełnił formularz zgłoszeniowy przed wprowadzeniem zmian w Regulaminie, ma możliwość zmian w kategoriach zgłoszonych piw.

 

 1. W przypadku zmiany daty, Uczestnik Konkursu, który wypełnił formularz zgłoszeniowy oraz dokonał opłaty za zgłoszone piwa, przed wprowadzeniem zmian w Regulaminie, ma możliwość zgłoszenia jednego dodatkowego piwa, na każde 3 piwa zgłoszone w formularzu zgłoszeniowym, bez ponoszenia kosztów za zgłoszenie.

 

 1. W przypadku całkowitego odwołania Konkursu, Organizator dokona zwrotu opłat poniesionych przez Uczestnika za zgłoszone do Konkursu produkty.

 

 1. Odwołanie Poznańskich Targów Piwnych lub odwołanie Gali Finałowej nie jest równoznaczne z odwołaniem Konkursu. Odwołanie Poznańskich Targów Piwnych i/lub Gali Finałowej nie uprawnia do zwrotu opłat za uczestnictwo w Konkursie.

 

 1. Piwa nadesłane do Konkursu przed wprowadzeniem zmian lub odwołaniem Konkursu nie podlegają zwrotowi.