Regulamin Poznańskiego Konkursu Piw Domowych

REGULAMIN “XIV POZNAŃSKIEGO KONKURSU PIW DOMOWYCH”

ODBYWAJĄCEGO SIĘ W RAMACH KONKURSU “GREATER POLAND” 2023§1

ORGANIZATOR


 1. Organizatorem Poznańskiego Konkursu Piw Domowych 2023 (dalej “PKPD”) są Targi Piwne sp. z o.o., ul. Głogowska 31/33, 60-702 Poznań, KRS 0000675606, REGON 367151832§2

CZAS TRWANIA, MIEJSCE I SPOSÓB PROWADZENIA KONKURSU


 1. Konkurs przeprowadzony zostanie w dniach 13-14 października 2023 r. w Poznaniu. Jeżeli do organizatorów zgłoszonych zostanie więcej niż 10 produktów w danej kategorii, Szef Jury może zdecydować o przeprowadzeniu rundy kwalifikacyjnej, podczas której wyłonionych zostanie nie więcej niż 10 produktów do rundy finałowej. 


 1. PKPD przeprowadzony zostanie w 6 kategoriach:


 1. Rauchweizen (11-14 Plato)

 2. Bitter (8-12 Plato)

 3. Witbier (11-13 Plato)

 4. Piwo z kawą (>8 Plato)

 5. Sour Ale z polskimi owocami

 6. Sake (ekstrakt bez ograniczeń)


 1. Każdy uczestnik może wystawić dowolną liczbę produktów w każdej kategorii. Jedno piwo może być zgłoszone tylko w jednej kategorii – to samo piwo nie może być zgłoszone w różnych kategoriach.


 1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przypisania piwa do najwłaściwszej dla niego kategorii. 


 1. Produkty zgłoszone do konkursu zostaną ocenione przez komisję konkursową na specjalnych arkuszach konkursowych w odniesieniu do wytycznych stylu wg BJCP (Beer Judge Certification Program). Uczestnik otrzyma informację zwrotną dotyczącą zgłoszonego produktu. §3

ZGŁOSZENIA


 1. W konkursie może wziąć udział tylko produkt uwarzony domowymi metodami przez indywidualnych rzemieślników domowych lub browar domowy. Do warzenia piwa mogą zostać użyte tylko komercyjnie dostępne surowce, zgodne z prawem.


 1. W konkursie mogą brać udział jedynie osoby pełnoletnie. Uczestnik zgłaszając produkt do konkursu oświadcza, że jest autorem receptury i osobą pełnoletnią.


 1. Zgłoszenie produktu do Konkursu następuje poprzez wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego dostępnego do 30 września 2023 na stronie internetowej https://targipiwne.pl/ 


 1. Udział w konkursie jest płatny. 


Koszt zgłoszenia piwa do PKPD wynosi:

 • 25 zł za każdy zgłoszony produkt


Opłata ta nie podlega zwrotowi. 


 1. Opłatę za wszystkie produkty zgłoszone do konkursu należy wpłacić w terminie do 14 dni od daty wypełnienia formularza, jednak nie później niż do 30 września 2023, na konto organizatora:


33 1950 0001 2006 0025 1741 0002

Targi Piwne Sp. z o.o.

ul. Głogowska 31/33, 60-702 Poznań


W tytule przelewu należy wpisać: PKPD + imię i nazwisko uczestnika


 1. Uczestnik Konkursu jest zobowiązany dostarczyć piwo do organizatora Konkursu w terminie 18-30 września 2023 w ilości 4 butelek (poj. 0,5 litra lub większa) lub 6 butelek (poj. mniejsza niż 0,5 litra). 


 1. Adres do wysyłki:

  Greater Poland Beer Cup Home Folwarczna 39 61-064 Poznań Osoba kontaktowa w miejscu odbioru: Zuzanna Skrok +48 501 076 796


 1. Przyjęte produkty nie będą podlegały zwrotowi i mogą być wykorzystane przez Organizatora w celach marketingowych, promujących Konkurs. 


 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe podczas transportu.$4 

KOMISJA SĘDZIOWSKA


 1. Ocenę piwa przeprowadzi Komisja Sędziowska, w skład której wejdą doświadczeni sędziowie z Polski i zagranicy. 


 1. Sędziowie nie mogą oceniać własnych piw zgłoszonych do Konkursu.$5

NAGRODY


 1. W ramach każdej z kategorii piwnej zostaną przyznane maksymalnie trzy medale (brązowy – 3 miejsce, srebrny – 2 miejsce oraz złoty – 1 miejsce). 


 1. Nagrodami w każdej z 6 kategorii są:

  1. Za I miejsce: Dyplom PKPD, upominki od PTP 

  2. Za II miejsce: Dyplom PKPD, upominki od PTP

  3. Za III miejsce:  Dyplom PKPD, upominki od PTP


 1. Spośród zwycięskich piw w poszczególnych kategoriach jury wyłoni w trybie debaty i głosowania jawnego piwo, które otrzyma tytuł “The Greatest Home Beer”.


 1. Nagrodami dodatkowymi dla zdobywcy tytułu “The Greatest Home Beer” są:

 1. uwarzenie piwa według zwycięskiej receptury w Browarze Sady,

 2. projekt graficzny etykiety dla zwycięskiego piwa, zawierający informacje o piwowarze (imię i nazwisko piwowara i/lub nazwa browaru domowego)

 3. 100 butelek uwarzonego w ramach nagrody piwa lub ich ekwiwalent

 4. Pakiet upominków od Browaru Sady


 1. Nagrodą dodatkową dla laureata I miejsca w kategorii “Rauchweizen ” jest:

 1. Uwarzenie piwa w kooperacji z autorem zwycięskiej receptury w Browarze Za Miastem

 2. 100 butelek uwarzonego w ramach nagrody piwa lub ich ekwiwalent

 3. Pakiet upominków od Browaru Za Miastem


 1. Nagrodą dodatkową dla laureata I miejsca w kategorii “Bitter” jest:

 1. Uwarzenie piwa w kooperacji z autorem zwycięskiej receptury w Browarze Nieczajna

 2. 100 butelek uwarzonego w ramach nagrody piwa lub ich ekwiwalent

 3. Pakiet upominków od Browaru Nieczajna


 1. Nagrodą dodatkową dla laureata I miejsca w kategorii “Witbier” jest:

 1. Uwarzenie piwa w kooperacji z autorem zwycięskiej receptury z Browarem Moczybroda

 2. 100 butelek uwarzonego w ramach nagrody piwa lub ich ekwiwalent

 3. Pakiet upominków od browaru Moczybroda


 1. Nagrodą dodatkową dla laureata I miejsca w kategorii “Piwo z kawą” jest:

 1. Uwarzenie piwa w kooperacji z autorem zwycięskiej receptury z Browarem Harpagan

 2. 100 butelek uwarzonego w ramach nagrody piwa lub ich ekwiwalent

 3. Pakiet upominków od Browaru Harpagan

 4. 4 kawy oraz czapka od Just Brew

 5. Zaproszenie na cupping organizowany przez Just Brew


Nagrodą dodatkową dla laureata II miejsca w kategorii “Piwo z kawą” jest:

 1. 2 kawy od Just Brew

 2. Zaproszenie na cupping organizowany przez Just Brew


Nagrodą dodatkową dla laureata III miejsca w kategorii “Piwo z kawą” jest:

 1. 1 kawa od Just Brew

 2. Zaproszenie na cupping organizowany przez Just Brew


 1. Nagrodą dodatkową dla laureata I miejsca w kategorii “Sour Ale z polskimi owocami” jest:

 1. Uwarzenie piwa w kooperacji z autorem zwycięskiej receptury zBrowarem Gzub

 2. 100 butelek uwarzonego w ramach nagrody piwa lub ich ekwiwalent

 3. Pakiet upominków od Browaru Gzub


 1. Nagrodą dodatkową dla laureata I miejsca w kategorii “Sake” jest:

 1. Pakiet upominków Targowych


 1. Biorąc udział w Konkursie, Piwowar wyraża zgodę na wykorzystanie swojej receptury przez Browar Sady Sp. z o.o. Sp. K. w celu uwarzenia piwa i wprowadzenia do obrotu jego piwa jako The Greatest Home Beer, sygnowanego jego imieniem i nazwiskiem. W związku z powyższym laureat udziela Browarowi Sady Sp. z o.o. Sp. K. zgody na wykorzystanie jego imienia z nazwiskiem oraz wizerunku w celach reklamowych piwa The Greatest Home Beer. Zwycięskie piwo zostanie uwarzone w ilości minimum 15 hl. 


Browar zastrzega, że do uwarzenia piwa może użyć jedynie dostępnych oraz zgodnych z prawem surowców oraz, że oryginalna receptura piwowara zostanie dostosowana do warunków przemysłowych oraz rynkowych. 


Browar nie podejmie się uwarzenia piwa, które może zagrozić reżimowi sanitarnemu browaru zwłaszcza użycia dzikich drożdży lub bakterii kwasu mlekowego. Browar dopuszcza bakterie kwasu mlekowego jedynie podczas zakwaszania brzeczki w kotle warzelnym.


W przypadku, gdy nagrodę The Greatest Home Beer zdobędzie piwo, które nie będzie spełniało powyższych wymagań, wówczas Organizator zastrzega możliwość przekazania nagród wymienionych w par. 5, pkt. 20, podpunkt a.i b. na rzecz uczestnika, którego piwo zostanie wybrane przez Komisję Sędziowską jako drugie najlepsze piwo zgłoszone do Konkursu.  


Laureat zrzeka się roszczeń finansowych wynikających ze sprzedaży piwa.


 1. Biorąc udział w Konkursie, Piwowar wyraża zgodę na przekazanie swoich danych kontaktowych firmie Browar Za Miastem Sp. z o.o. SKA w celu omówienia zaproponowanej przez Piwowara receptury, a następnie uwarzenia kooperacyjnego piwa i wprowadzenia go do obrotu w ilości nie mniejszej niż 10 hL. Imię i nazwisko Piwowara jako autora receptury pojawi się na etykiecie piwa.

 

Receptura, w tym styl piwa oraz użyte dodatki, a także wielkość warki, ustalone zostaną na drodze dyskusji pomiędzy Piwowarem a przedstawicielami Browaru Za Miastem, z uwzględnieniem możliwości technologicznych browaru, uwarunkowań rynkowych oraz zgodności z polskim prawem.

 

Kooperacyjne piwo zostanie uwarzone najpóźniej do 30.09.2024. Jeśli z przyczyn niezależnych od Browaru Za Miastem, w szczególności w przypadku utrudnionego kontaktu z Piwowarem, braku możliwości realizacji projektu z powodu sytuacji epidemicznej itp., realizacja nagrody nie dojdzie do skutku w podanym terminie, nagroda ulega przedawnieniu i nie będzie zrealizowana.

 

Browar Za Miastem pokrywa wszystkie koszty związane z produkcją oraz dystrybucją piwa (w tym także projektu oraz druku etykiet).

 

Laureat zrzeka się praw autorskich, za wyjątkiem praw osobistych do receptury stworzonej na drodze współpracy z Browarem Za Miastem oraz roszczeń finansowych wynikających ze sprzedaży piwa zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83


 1. Biorąc udział w Konkursie, Piwowar wyraża zgodę na przekazanie swoich danych kontaktowych firmie Beer Invest sp. z o.o. , w celu omówienia zaproponowanej przez Piwowara receptury, a następnie uwarzenia kooperacyjnego piwa i wprowadzenia go do obrotu w ilości nie mniejszej niż 10 hL. Imię i nazwisko Piwowara jako autora receptury pojawi się na etykiecie piwa.

 

Receptura, w tym styl piwa oraz użyte dodatki, a także wielkość warki, ustalone zostaną na drodze dyskusji pomiędzy Piwowarem a przedstawicielami Browaru Nieczajna, z uwzględnieniem możliwości technologicznych browaru, uwarunkowań rynkowych oraz zgodności z polskim prawem.

 

Kooperacyjne piwo zostanie uwarzone najpóźniej do 30.09.2024. Jeśli z przyczyn niezależnych od Browaru Nieczajna, w szczególności w przypadku utrudnionego kontaktu z Piwowarem, braku możliwości realizacji projektu z powodu sytuacji epidemicznej itp., realizacja nagrody nie dojdzie do skutku w podanym terminie, nagroda ulega przedawnieniu i nie będzie zrealizowana.

 

Browar Nieczajna pokrywa wszystkie koszty związane z produkcją oraz dystrybucją piwa (w tym także projektu oraz druku etykiet).

 

Laureat zrzeka się praw autorskich, za wyjątkiem praw osobistych do receptury stworzonej na drodze współpracy z Browarem Nieczajna oraz roszczeń finansowych wynikających ze sprzedaży piwa zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83


 1. Biorąc udział w Konkursie, Piwowar wyraża zgodę na przekazanie swoich danych kontaktowych firmie DM Ptak Sp. j., w celu omówienia zaproponowanej przez Piwowara receptury, a następnie uwarzenia kooperacyjnego piwa i wprowadzenia go do obrotu w ilości nie mniejszej niż 10 hL. Imię i nazwisko Piwowara jako autora receptury pojawi się na etykiecie piwa.

 

Receptura, w tym styl piwa oraz użyte dodatki, a także wielkość warki, ustalone zostaną na drodze dyskusji pomiędzy Piwowarem a przedstawicielami Browaru Moczybroda, z uwzględnieniem możliwości technologicznych browaru, uwarunkowań rynkowych oraz zgodności z polskim prawem.

 

Kooperacyjne piwo zostanie uwarzone najpóźniej do 30.09.2024. Jeśli z przyczyn niezależnych od Browaru Moczybroda, w szczególności w przypadku utrudnionego kontaktu z Piwowarem, braku możliwości realizacji projektu z powodu sytuacji epidemicznej itp., realizacja nagrody nie dojdzie do skutku w podanym terminie, nagroda ulega przedawnieniu i nie będzie zrealizowana.

 

Browar Moczybroda pokrywa wszystkie koszty związane z produkcją oraz dystrybucją piwa (w tym także projektu oraz druku etykiet).

 

Laureat zrzeka się praw autorskich, za wyjątkiem praw osobistych do receptury stworzonej na drodze współpracy z Browarem Moczybroda oraz roszczeń finansowych wynikających ze sprzedaży piwa zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83


 1. Biorąc udział w Konkursie, Piwowar wyraża zgodę na przekazanie swoich danych kontaktowych firmie Gzub – polski browar rzemieślniczy, w celu omówienia zaproponowanej przez Piwowara receptury, a następnie uwarzenia kooperacyjnego piwa i wprowadzenia go do obrotu w ilości nie mniejszej niż 10 hL. Imię i nazwisko Piwowara jako autora receptury pojawi się na etykiecie piwa.

 

Receptura, w tym styl piwa oraz użyte dodatki, a także wielkość warki, ustalone zostaną na drodze dyskusji pomiędzy Piwowarem a przedstawicielami Browaru Gzub z uwzględnieniem możliwości technologicznych browaru, uwarunkowań rynkowych, dostępności owocu użytego jako dodatek oraz zgodności z polskim prawem.

 

Kooperacyjne piwo zostanie uwarzone najpóźniej do 31.12.2023. Jeśli z przyczyn niezależnych od Browaru Gzub, w szczególności w przypadku utrudnionego kontaktu z Piwowarem, braku możliwości realizacji projektu z powodu sytuacji epidemicznej itp., realizacja nagrody nie dojdzie do skutku w podanym terminie, nagroda ulega przedawnieniu i nie będzie zrealizowana.

 

Browar Gzub pokrywa wszystkie koszty związane z produkcją oraz dystrybucją piwa (w tym także projektu oraz druku etykiet).

 

Laureat zrzeka się praw autorskich, za wyjątkiem praw osobistych do receptury stworzonej na drodze współpracy z Browarem Gzub oraz roszczeń finansowych wynikających ze sprzedaży piwa zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 1. Przekazanie nagród PKPD odbędzie się publicznie podczas Gali Finałowej, w trakcie Poznańskich Targów Piwnych, 24 listopada 2023 r. w godzinach popołudniowych. W przypadku nieobecności autora piwa na gali, może on wyznaczyć osobę uprawnioną do odbioru nagrody.


 1. Zgłoszenie produktu do konkursu uprawnia uczestnika do otrzymania 1 wejściówki na Galę Finałową odbywającą się podczas Poznańskich Targów Piwnych 2023 (24 listopada).


 1. Nieodebrane nagrody mogą zostać odebrane u Organizatora po wcześniejszych ustaleniach terminu i miejsca odbioru. $6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE


 1. Piwowarzy zgłaszający produkty do PKPD wyrażają zgodę na opublikowanie swoich danych w informacjach dotyczących Konkursu, na udostępnienie danych osobowych i kontaktowych autorów piw zgłoszonych do PKPD sponsorom Konkursu i fundatorom nagród oraz na wykorzystanie ich imienia, nazwiska oraz wizerunku do promocji Poznańskiego Konkursu Piw Domowych przez organizatora PKPD tj. Targi Piwne Sp. z o.o.

 

 1. Uczestnicy zgłaszający produkty do PKPD wyrażają zgodę na opublikowanie metryczek produktów, które zdobyły medale.


 1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku wystąpienia istotnych i nieprzewidzianych okoliczności zewnętrznych.


 1. W przypadku pojawienia się odgórnych obostrzeń wynikających z epidemii wirusa SARS-CoV-19, uniemożliwiających przeprowadzenie Konkursu w zaplanowanej formie, Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany formuły oceny piw przez Komisję Sędziowską, daty przebiegu Konkursu lub odwołania Konkursu. 


 1. Zmiana formuły oceny piw lub daty przebiegu Konkursu nie uprawnia do zwrotu opłat za uczestnictwo w Konkursie. 


 1. W przypadku zmiany daty, Uczestnik Konkursu, który wypełnił formularz zgłoszeniowy przed wprowadzeniem zmian w Regulaminie, ma możliwość zmian w kategoriach zgłoszonych piw.


 1. W przypadku zmiany daty, Uczestnik Konkursu, który wypełnił formularz zgłoszeniowy oraz dokonał opłaty za zgłoszone piwa, przed wprowadzeniem zmian w Regulaminie, ma możliwość zgłoszenia jednego dodatkowego piwa, na każde 3 piwa zgłoszone w formularzu zgłoszeniowym, bez ponoszenia kosztów za zgłoszenie.


 1. W przypadku całkowitego odwołania Konkursu, Organizator dokona zwrotu opłat poniesionych przez Uczestnika za zgłoszone do Konkursu produkty.


 1. Odwołanie Poznańskich Targów Piwnych lub odwołanie Gali Finałowej, nie jest równoznaczne z odwołaniem Konkursu. Odwołanie Poznańskich Targów Piwnych i/lub Gali Finałowej nie uprawnia do zwrotu opłat za uczestnictwo w Konkursie.


 1. Piwa nadesłane do Konkursu przed wprowadzeniem zmian lub odwołaniem Konkursu nie podlegają zwrotowi.