Polityka prywatności

W tym dokumencie przedstawiamy zasady przetwarzania danych osobowych w związku z zapisaniem się do naszego newslettera, ze zgłoszeniem się na wydarzenie jako wystawca, ze zgłoszeniem na konkurs Greater Poland oraz ze zgłoszeniem dziennikarzy po akredytację prasową.

Administrator danych
Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka Targi Piwne sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Głogowska 31/33, 60-702 Poznań; NIP 779-246-37-93; KRS 675606; REGON 3671518320.
W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z polityką prywatności, w każdej chwili możesz skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość na adres biuro@targipiwne.pl
Po co, jak długo i na jakiej podstawie prawnej będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe?
Twoje dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Dalej wskazujemy dokładniej, na jakich podstawach przetwarzamy Twoje dane.

* użytkownicy newslettera
* Twoje dane osobowe, które przekazałeś podczas zapisu do newslettera, będą przetwarzane w celu wysyłania mailem lub przekazania telefonicznie informacji o organizowanych przez nas Targach, ofert handlowych oraz innych informacji o nowościach, produktach i usługach. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne aby zapisać się do newslettera.
Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez czas funkcjonowania newslettera, chyba że wcześniej zrezygnujesz z jego otrzymywania, co spowoduje usunięcie Twoich danych z bazy.
Podstawą prawną przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust.1 pkt. a RODO).

* osoby zgłaszające się na wydarzenia jako wystawca
* Zgłaszając się na wydarzenie jako wystawca poprzez internetowy formularz zgłoszeniowy, musisz podać dane niezbędne do zgłoszenia się i do realizacji umowy, takie jak imię i nazwisko, adres rozliczeniowy, adres e-mail, numer telefonu. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zgłoszenia się i zawarcia umowy.
Dane przekazane nam w związku ze zgłoszeniem przetwarzane są w celu obsługi zgłoszenia i realizacji umowy (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wystawienia faktury i uwzględnienia faktury w naszej dokumentacji księgowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz w celach archiwalnych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Dane o zgłoszeniach będą przetwarzane przez czas niezbędny do obsługi zgłoszenia i realizacji umowy, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Ponadto, po upływie tego terminu, dane nadal mogą być przez nas przetwarzane w celach statystycznych. Pamiętaj również, że mamy obowiązek przechowywać faktury z Twoimi danymi osobowymi przez okres 5 lat od końca roku podatkowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

* osoby zgłaszające się na konkurs Greater Poland (GP)
* Zgłaszając się na konkurs musisz podać dane niezbędne do zgłoszenia się i do realizacji konkursu, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres rozliczeniowy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zgłoszenia się i uczestniczenia w konkursie.

Dane osobowe przekazane nam będą przetwarzane są w celu obsługi zgłoszenia, realizacji konkursu i wyłonienia laureatów (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wystawienia i obsługi faktury (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz w celach archiwalnych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Nazwisko autora receptury/projektu i/lub nazwa firmy zostaną zamieszczone na stronach https://www.targipiwne.pl/ oraz https://www.facebook.com/targipiwne , na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust.1 pkt. a RODO).

Dane o zgłoszeniach będą przetwarzane przez czas niezbędny do obsługi zgłoszenia a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Ponadto, po upływie tego terminu, dane nadal mogą być przez nas przetwarzane w celach statystycznych. Pamiętaj również, że mamy obowiązek przechowywać faktury z Twoimi danymi osobowymi przez okres 5 lat od końca roku podatkowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

* osoby wnioskujące o akredytację prasową
* Dane osobowe przekazane nam w formularzu będą przetwarzane są w celu obsługi zgłoszenia (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO), w celu przesyłania informacji o wydarzeniach na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust.1 pkt. a RODO), oraz w celach archiwalnych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Dane osobowe dotyczące udzielonych akredytacji będą przetwarzane przez czas niezbędny do obsługi zgłoszenia a następnie do czasu Twojej rezygnacji z otrzymywania informacji od nas. Ponadto, po upływie tego terminu, dane nadal mogą być przez nas przetwarzane w celach statystycznych.
Komu będziemy przekazywać Twoje dane osobowe?
Twoje dane osobowe mogą być przekazane do naszych podwykonawców, czyli podmiotów, z których usług korzystamy przy przetwarzaniu danych oraz świadczeniu na Twoją rzecz usług:
* Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. – w celu bezpośredniego skontaktowania się z Tobą mailowo lub telefonicznie (korzystamy z poczty Gmail i tam zapisujemy kontakty)
* * Użytkownicy newslettera
* Newsletter Targowo czyli platforma dla subskrybentów newslettera, której właścicielem jest Administrator Danych
* * Zgłoszeni wystawcy i uczestnicy konkursu
* * Comarch S.A. z siedzibą w Krakowie, Aleja Jana Pawła II 39 a – w celu korzystania z programu do fakturowania, w którym przetwarzane są dane osób, dla których wystawiana jest faktura,
*
* Web Innovative Software Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Bolesława Krzywoustego 105/21 – w celu korzystania z programu do fakturowania, w którym przetwarzane są dane osób, dla których wystawiana jest faktura,
* * * Biuro rachunkowe – w celu korzystania z usług zewnętrznego biura rachunkowego, które przetwarza dane widoczne na fakturach.
* Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być też podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych.
Bezpieczeństwo
Twoje dane osobowe przechowywane będą zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
Twoje prawa
Masz prawo dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych, odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Możesz się z nami skontaktować w tej sprawie mailowo na adres: biuro@targipiwne.pl . Masz prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zasady związane z realizacją wskazanych uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 RODO. Zachęcamy do zapoznania się z tymi przepisami. Podkreślamy, że wskazane powyżej uprawnienia nie są bezwzględne i nie będą przysługiwać Ci w stosunku do wszystkich czynności przetwarzania Twoich danych osobowych. Dla Twojej wygody poniżej wskazujemy jakie są ograniczenia dotyczące Twoich uprawnień w związku z zawartą z nami umową.

W przypadku danych dotyczących umowy nie masz możliwości sprostowania tych danych po realizacji umowy. Nie możesz również sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Podobnie, nie możesz sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych zawartych w fakturach. Po upływie terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy możesz jednak sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas Twoich danych w celach statystycznych, jak również domagać się usunięcia Twoich danych z naszej bazy.