Poznańska Piwna Mila Na Targach 25 listopada 2023

1. Organizator: 
– Poznańskie Targi Piwne, Targi Piwne Sp. z o.o.  

2. Termin i miejsce: 
– Bieg odbędzie się w sobotę 25 listopada 2023 roku na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich podczas Poznańskich Targów Piwnych 
– Start Biegu Piwna Mila nastąpi o godzinie 13:00 na terenie MTP 
– Biuro zawodów znajdować się będzie na terenie MTP 
– Biuro zawodów czynne będzie od godziny 12:00 w sobotę, 25.11.2023, nieprzerwanie do startu ostatniej grupy
– Wejściówka będąca częścią pakietu startowego, upoważnia do wejścia na Poznańskie Targi Piwne już w piątek, 24.11.2023. 

3. Trasa i dystans: 
– Trasa wyznaczona będzie na terenie MTP 
– Nawierzchnia trasy to 100% ścieżki utwardzone 
– Bieg odbywa się na pętli o długości 400 metrów. 
– Zawodnicy pokonują pętlę czterokrotnie, w celu uzyskania dystansu 1600 metrów 
– W trakcie biegu zawodnik zobowiązany jest do wypicia piwa w ilości 4×0,3L 
– Strefy z piwem znajdować się będą odpowiednio w odległości 0m(start) , 400 m, 800m i 1200 m od startu 
– Piwna Mila odbywać się będzie w grupach 50 os. w odstępach ok. 30 min. 
– Przewidywany rozkład grup : 
● grupa 1 (1-50) start o godzinie 13:00 
● grupa 2 (51-100) start o godzinie 13:30 
● grupa 3 (101-150) start o godzinie 14:00 
● grupa 4 (151-200) start o godzinie 14:30 
● grupa 5 (201-250) start o godzinie 15:00 
● grupa 6 (251-300) start o godzinie 15:30 
● grupa 7 (301-350) start o godzinie 16:00 
● grupa 8 (351-400) start o godzinie 16:30 

– Przy zgłoszeniu uczestnik zobowiązany jest do wyboru grupy. 
– Po osiągnięciu limitu w danej grupie możliwość zapisu do niej zostanie zamknięta. 
– W przypadku dużego zainteresowania organizator zastrzega sobie prawo do zwiększenia liczby osób startujących w grupie do 60. 
– Spożywanie piwa może odbywać się tylko w strefie wyznaczonej przez organizatora 

4. Warunki uczestnictwa: 
– Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie własnoręcznie podpisane Zaświadczenie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu, które będzie dostępne w Biurze Zawodów. 
– W biegu głównym mogą uczestniczyć zawodnicy, którzy do dnia 25 listopada 2023 roku ukończą 18 lat. 
– Każda osoba startująca w biegu, uczestniczy w nim na własną odpowiedzialność. 
– Organizator rekomenduje przed startem poddanie się badaniom kontrolnym i zasięgnięcie opinii lekarskiej, co do możliwości udziału w biegu. 
– Podczas odbioru numeru startowego zawodnicy muszą posiadać dokument ze zdjęciem celem weryfikacji danych osobowych oraz wieku . 

5. Zgłoszenia: 
– Za osobę zgłoszoną uważa się osobę, która zakupiła na stronie www.targipiwne.pl pakiet Piwna Mila oraz dokonała opłaty startowej. W momencie zgłoszenia i opłacenia startowego przez 400 osób lista startowa zostanie zamknięta. Organizator po zamknięciu limitu może uruchomić zapisy na dodatkową pulę (ok. 80 miejsc) 
– zgłoszenia będą przyjmowane na stronie www.targipiwne.pl 
– Termin zgłoszeń internetowych na stronie biegu upływa w dniu 24 listopada 2023 roku (12:00) lub po wyczerpaniu się limitu miejsc. 
– organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia zapisów internetowych 

6. Opłata Startowa 
– Wysokość opłaty startowej : 
– Pakiet podstawowy : 100 zł 
– Pakiet premium (z jednym gadżetem do wyboru): 120 zł
– Pakiet VIP (z 3 gadżetami): 160 zł
– Wpisowe nie podlega zwrotowi 
– Dokonanie opłaty startowej jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu Poznańskich Targów Piwnych. 

7. Przepisanie pakietu na innego uczestnika 
– pakiety można przepisywać bezpłatnie drogą mailową do dnia 20 listopada, wysyłając maila na adres maria.pawlik@targipiwne.pl

8. Pakiet startowy 
Każdy zawodnik zgłoszony do biegu głównego otrzymuje w pakiecie startowym: 
– numer startowy plus agrafki, 
– dwudniową wejściówkę na teren Poznańskich Targów Piwnych 
– w przypadku wybrania pakietu PREMIUM lub VIP – gadżety przypisane do pakietu
– piwa do wypicia w trakcie biegu (piwa zostaną rozstawione na trasie) 
– pamiątkowy medal (w przypadku ukończenia rywalizacji) 

10. Odwołanie imprezy 
– Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy „Piwna Mila na Targach” w sytuacji, gdy przepisy epidemiologiczne nie będą pozwalały na przeprowadzenie targów/zawodów lub z innych powodów niezależnych od Organizatora, które uniemożliwią przeprowadzenie biegu
– W przypadku odwołania imprezy każdy uczestnik otrzyma zwrot opłaty startowej